LymphA Touch

LYMPHATOUCH


 LymphaTouch är en apparat, som använder negativt tryck och meknisk vibration för att aktivera vävnaden och flödet i kroppen. Genom ökad cirkulation och förbättrat lymfflödet kan smärta, obehag och svullnad avta och ärrvävnad kan mjukas upp. Lympha Touch används i hela världen av fysioterapeuter, idrottsteam, kiropraktorer, massörer, sjuksköterskor och läkare. Behandlingens resultat är kliniskt bevisat och bygger på vetenskapliga studier. LymphaTouch kan användas vid bland annat behandlingar av:*Strama upphöjda ärr

*Lymfödem

*Lipödem

*Pre-postoperativ svullnad

*Akut och kronisk smärta

*Faschia behandlig

*Fibroser

*Plantarfacit

*Vrickningar

*Inflammation

*Idrottsskador

*Tennisambåge